V prvej sa spomína nie príliš závažný problém.


V druhej sa spomína [kocka].


V tretej sa spomína [nekompletná].


V štvrtej sa spomína [bukolika].


V piatej sa spomína [neviem].


V šiestej sa spomína [lietadlá].


Na záver príde nečakaný ale šťastný koniec.